Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Western Systems Oy, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää,
Y-tunnus: 0424516-0,
Sähköposti: info [at] western [dot] fi

2. Rekisteriasioita käsittelevän tahon yhteystiedot
Nimi: Western Systems Oy
Rekisteripoistumiset ja –muutokset: info [at] western [dot] fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Western Systems Oy:n toimesta yrityksen asiakassuhteiden hoitamista, palveluiden toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palveluiden kehittämistarkoituksiin.

4. Rekisteröitävät henkilöt, ryhmät ja näihin liittyvät tiedot ja tietoryhmät
Henkilötietoja kerätään syntyneiden asiakassuhteiden, prospektikontaktien ja hankittujen markkinakartoitusten avulla. Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat kohteilta itseltään saadut, tai julkisissa rekistereissä olevat tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen käytetään kohteiden omia ilmoituksia sekä väestörekisteriä tai muuta rekisteriä. Kohteista voidaan tallentaa nimi, osoite, puhelin- ja sähköpostitiedot, tieto ammatista ja työnantajasta, työpaikan koko, osallistujan rooli työpaikan päätöksenteossa sekä mahdolliset suoramarkkinointikiellot.

5. Tietojen luovuttaminen
Western Systems Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille

6. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilörekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

7. Tarkastus- ja kielto-oikeus
Kohteilla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Suoramarkkinoinnin kieltäminen edellyttää rekisteristä poistamista, jonka Western Systems Oy:n ylläpito kohteen niin halutessa tekee. Kohteilla on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, jos siitä, kun osallistuja on edellisen kerran saanut hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Maksu voidaan periä etukäteen.