Maksuperusteinen ALV
24.01.2017

Hallitus esittää, että yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annettaisiin mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti.

Lakiesitykseen on kirjattu, että jos liikevaihdon 500 000 euron raja ylittyy tilikauden aikana ennakoimattomasta tai yllättävästä syystä, verovelvollinen voisi jatkaa maksuperusteen soveltamista tilikauden loppuun, eikä liikevaihtorajan ylittäminen tällöin aiheuttaisi verovelvolliselle viivästysseuraamuksia. Näin ollen Lasso ei ota kantaa tilikauden aikana yrityksen liikevaihdon muutoksiin maksuperusteisen arvonlisäveron ilmoittamisen osalta.

Osasuoritetun laskun osalta koko laskun arvonlisäverot kohdistetaan Lassossa sille kuukaudelle, jolle laskulle tuleva ensimmäinen maksu kohdistuu.

Maksuperusteisessa tilityksessä yritys kohdistaisi myynneistä suoritettavan ja ostoista vähennettävän arvonlisäveron sille kuukaudelle, jolloin yritys saa maksun myynnistään tai se maksaa ostamansa tavaran tai palvelun.

Yritys voisi itse valita tilittääkö se arvonlisäveron suorite- vai maksuperusteisesti. Yritys voisi myös valita, milloin se siirtyy käyttämään maksuperustetta. Jos yritys valitsisi maksuperusteisen tilityksen, sitä sovellettaisiin sekä sen myynteihin että ostoihin.

Maksuperustetta sovellettaisiin vain Suomessa tapahtuviin tavaran tai palvelun myynteihin ja ostoihin. Sitä ei siten voisi soveltaa tuonteihin tai vienteihin eikä EU-alueen yhteisömyyntien tai hankintojen ajalliseen kohdistamiseen. Maksuperustetta ei myöskään voisi soveltaa sellaisiin rajat ylittäviin palvelujen myynteihin, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Sovelluslaajennus Lassoon

Maksuperusteinen ALV ei ole lakisääteinen muutos ja sen käyttöönottaminen ei ole pakollista. Western Systems Oy tarjoaa halukkaille Lassoon sovellusmuutoksen, joka aktivoidaan asiakkaan järjestelmään. Kyseinen ominaisuus liitetään Lassoon helmikuussa. Maksuperusteiseen arvonlisäverotukseen voi siirtyä kesken tilikauden.

Ajankohtaista