Logistiikka

Logistiikka

Westernin logistiikkajärjestelmät hallinnoivat materiaalikuljetuksia, henkilökuljetuksia ja joukkoliikennettä sekä kunnossapitotoimintaa.


LASTI Kuljetusalan toiminnanohjaus

LASTI on toiminnanohjausjärjestelmä kuljetusalan monitoimiyrityksille. LASTIn kautta hallitaan kuljetustilauksia sekä maa-aineskauppaa ja –jalostusta. LASTIn tilaustenkäsittely ja ajojärjestely tuottaa tilauksia, jotka välitetään sähköisesti ajoneuvoihin ja työkoneisiin. Ajosuoritteet kuitataan ajoneuvossa, tehdään niihin muutoksia ja palautetaan keskusjärjestelmään, jolloin suoritteet ovat heti laskutuskelpoisia. Näin saadaan poistettua kuljetusalalla kehitystä hidastaneet paperitositteet ja päästään eroon laskutusta rasittaneista liitteistä.

LASTI muodostaa perustietojen ohjaamana kaikista laskutettavista suoritteista tilitysaineiston, joka mahdollistaa vaivattoman alihankintayhteistyön niin kuljetusten kuin maa-aineshankinnan suhteen.

LASTIn laskutus tapahtuu haluttaessa sähköisesti ja asiakaskohtaisella rytmityksellä. Tilitysjaksojen pituus on käyttäjän säädettävissä. Sekä laskutus että tilitys ovat suorassa tietokantayhteydessä taloushallintoon.


LIKUMA Liikuntaesteisten kuljetusten maksu- ja hallintajärjestelmä

LIKUMA on VPL- ja SHL-kuljetuksien hallintaan ja maksamiseen kehitetty tunnistepohjainen maksukorttijärjestelmä. Kunnan maksamien, lakisääteisten taksimatkojen hallinta on kiristyvässä taloustilanteessa entistä tärkeämpää jokaisessa kunnassa. LIKUMAn avulla kunta voi kontrolloida kuljetuksia ilman manuaalisia tarkastuksia, järkeistää matkojen maksamisen ja varmistaa oikeudenmukaisen kohtelun sekä asiakkaille että palvelutuottajille. Järjestelmän avoin rajapinta maksupäätejärjestelmiin mahdollistaa myös todellisen kilpailutuksen palveluntuottajien kesken.

Haluaisitko kilpailuttaa palveluntuottajat, haluaisitko todellisen monitoimittajamallin kunnan maksamiin matkoihin? Entä tarkastetaanko teidän kunnassa matkojen laskutuskelpoisuus vielä kuiteista manuaalisesti? Jos kyllä, niin ota yhteyttä. LIKUMA –investointi maksaa itsensä takaisin hetkessä!


WesTrans Koululaiskuljetusten hallintajärjestelmä

WesTrans on uusi sovellus, jolla hallitaan kunnan maksamia koululaiskuljetuksia. Järjestelmä perustuu henkilökohtaiseen maksukorttiin, joka toimii tunnisteena. Koululaisten matkaoikeudet voivat olla henkilö-, koulu- tai kuntakohtaisia. Samalle kortille voidaan nettikaupan välityksellä ladata bussimatkoja koululaiskyytien lisäksi. Kortti on myös kunnan yleinen nettiladattava matkakortti, jota kaikki kuntalaiset voivat käyttää.


WesternROUTE

Western Systems on ollut kehittämässä joukkoliikenteen järjestelmiä jo yhdeksänkymmentäluvun puolivälistä lähtien sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. WesternROUTE on joukkoliikenteen tapahtumankäsittely-, maksu- ja clearing-järjestelmä. WesternROUTE on modulaarinen SOA-arkkitehtuuriin perustuva joukkoliikenteen back office –järjestelmäkokonaisuus. Suomeen rakenteilla oleva Waltti matkakorttijärjestelmä rakentuu WesternROUTE –kokemuksiimme tukeutuen.