LASTI

LASTI

LASTI Kuljetusohjauksen kokonaisjärjestelmä

Western LASTI Kuljetusjärjestelmä on pitkän tuotekehityksen ja kehittävän asiakaspalautteen myötä muovautunut kuljetus- ja logistiikkayrityksen kokonaisjärjestelmäksi, joka huolehtii koko liiketoimintaketjusta kuljetusyrityksessä.

Tilaustenkäsittely ja ajojärjestely
Tilaukset voidaan vastaanottaa sähköisesti tai tallentaa perinteisesti. Kalustotietojen ja tilauskantatietojen perusteella järjestely tapahtuu hallitusti ja nopeasti. Tilaukset voidaan välittää ajoneuvoille ja työkoneille sähköisesti. Toimituksen edistymistä voidaan haluttaessa seurata reaaliajassa.

Laskutus ja tilitys
Toteutumatietojen perusteella muodostetaan laskut, jotka voidaan toimittaa sähköisesti tai paperilla. Laskutuksen yhteydessä muodostuu myös alihankkijoille suoritettavat tilitykset. Tilitysten jako voi tapahtua monimutkaistenkin sääntöjen mukaisesti.

Talous- ja henkilöstöhallinto
Ohjelmistokokonaisuuteen kuuluvat myös reskontra, kirjanpito ja palkanlaskenta ja pankkiyhteysohjelma. Kaikki sovellukset keskustelevat tietokantatasolla toistensa kanssa, joten yrityksen talous- ja rahoitustilanne on aina ajantasaisesti yritysjohdon tiedossa. Integroitu kokonaisjärjestelmä mahdollistaa erittäin monipuolisen kustannuslaskennan, joten yksittäisten seurantakohteiden kannattavuus voidaan aina nähdä reaaliajassa.

Raportointi ja varastonvalvonta
Kattava raportointi mahdollistaa projektien, työkohteiden ja kuljetusyksiköiden kate- ja kuormitusseurannan. Varastonvalvonta mahdollistaa jalostustoiminnan etukäteissuunnittelun ja terminaalivarasto-ohjelma tuo uutta liiketoimintaa varastointipalveluiden tehokkaan tuottamisen muodossa.