LIKUMA

LIKUMA

LIKUMA Kuljetusten hallintajärjestelmä

LIKUMA on VPL- ja SHL-kuljetuksien hallintaan ja maksamiseen kehitetty tunnistepohjainen maksukorttijärjestelmä. Kunnan maksamien, lakisääteisten taksimatkojen hallinta on kiristyvässä taloustilanteessa entistä tärkeämpää jokaisessa kunnassa.

LIKUMAn avulla kunta voi kontrolloida kuljetuksia ilman manuaalisia tarkastuksia, järkeistää matkojen maksamisen ja varmistaa oikeudenmukaisen kohtelun sekä asiakkaille että palvelutuottajille. Järjestelmän avoin rajapinta maksupäätejärjestelmiin mahdollistaa myös todellisen kilpailutuksen palveluntuottajien kesken.

Kunnan matkapalvelukeskus tai palveluntuottajien tilauskeskukset integroidaan LIKUMAan, jolloin jo matkojen tilausvaiheessa välittäjällä on tiedossaan asiakkaan matkaoikeudet ja kuljetuspalvelutarpeet. Näin jokaiseen kuljetukseen voidaan aina ohjata oikeanlainen ajoneuvo.

Kun viranomainen tekee kuljetustukipäätöksen asiakkaalle, järjestelmä tuottaa ja toimittaa asiakkaalle tunnisteena toimivan, edullisen magneettijuovakortin. LIKUMA taustajärjestelmässä asiakkaan tiedoissa on päätökseen liittyvät tiedot kestoineen ja matkaoikeuksineen sekä tiedot mahdollisista lisistä ja omavastuusta.

Asiakkaan näyttäessä korttia ajoneuvossa, ajoneuvolaitteisto tarkastaa LIKUMAsta reaaliaikaisesti asiakkaan matkaoikeudet ja saa palautteena matkaoikeuksien lisäksi muut ohjeistavat tiedot.

Matkan jälkeen ajoneuvolaite lähettää kaikki matkan tiedot LIKUMAan, jolloin ohjelmisto tarkistaa matkan oikeellisuuden ja tekee tietojen perusteella laskutusaineistoa, jolla palveluntuottaja sitten myöhemmin kuntaa laskuttaa. Järjestelmä tuottaa laskutusaineiston valmiina verkkolaskuaineistona.

LIKUMA tuottaa kaikki kuntaa kiinnostavat raportit ja tilastot selkeinä, valmiiksi muokattuina Excel-taulukoina. Tilastojen avulla sekä sosiaalitoimi että kunnan johto pysyvät koko ajan selvillä kunnan maksamista kustannuksista tähän palvelutoimeen liittyen.

Haluaisitko kilpailuttaa palveluntuottajat, haluaisitko todellisen monitoimittajamallin kunnan maksamiin matkoihin? Entä tarkastetaanko teidän kunnassa matkojen laskutuskelpoisuus vielä kuiteista manuaalisesti? Jos kyllä, niin ota yhteyttä. LIKUMA –investointi maksaa itsensä takaisin hetkessä!