WesTrans

WesTrans

WesTrans Toimintaperiaate

WesTrans tarjoaa kunnalle mahdollisuuden kontrolloida koulukyytejä täysin uudella tavalla – ja ilman raskaita investointeja. Järjestelmän avulla voidaan seurata ja hallinnoida koululaisten matkustamista ja tarjota kouluhenkilökunnalla mahdollisuus käyttää koulukyytejä omaan matkustamiseen. Kunta voi myös tarjota kuntalaisille mahdollisuuden ostaa matkoja kortille, jolloin koulukyytiautoja voidaan käyttää myös maksullisen paikallisliikenteen hoitamiseen. WesTrans on kunnan hallinnoiman keskusjärjestelmän, ajoneuvolaitteen ja asiakkaan kortin muodostama kokonaisuus. Keskusjärjestelmässä ylläpidetään asiakasrekisteriä. Asiakkaan tiedot ohjaavat kortin käyttäytymistä ajoneuvossa. Keskusjärjestelmässä on myös tiedot anonyymien kuntalaiskorttien matkaoikeussaldoista.

WesTrans Kortit

WesTrans –kortti on halpa magneettijuovatekniikkaan perustuva tunnistekortti. Kortilla ei siis ole mitään henkilöön tai oikeuksiin liittyvää tietoa, joten kortti on tietoturvan kannalta ongelmaton. Järjestelmässä on mahdollista käyttää useita eri tavalla käyttäytyviä kortteja, kunnan tarpeiden mukaan.

Koululaiskortti – Henkilökohtainen kortti, joka on myös koulukohtainen. Kortti oikeuttaa kahteen koulupäivän aikana tapahtuvaan matkaan. Koulukalenteri ja koulukohtaiset kellon ajat ohjaavat kortin käyttäytymistä. Koulukohtaisesti voidaan määrittää päiväkohtaisten matkojen määrät.

Koulun henkilökunnan kortti – Henkilökunnan kortti mahdollistaa matkustamisen koulukalenterin ohjaamana. Kortin matkaoikeuksien lukumäärää voidaan säätää koulukohtaisesti. Matkat voidaan myös laskuttaa.

Päiväkodin henkilökunnan kortti – Päiväkotikortti mahdollistaa ryhmien matkustamisen rajoittamattomasti. Matkat laskutetaan.

Kuljettajakortti – Kuljettajakortilla autoilija tarkistaa ennen ajoon lähtöä yhteyksien toiminnan ja samalla kertoo järjestelmälle matkan alkamisen ajankohdan.

Kuntalaiskortti – Kunta voi luovuttaa anonyymejä kortteja kuntalaisille. Kuntalainen voi ostaa palvelupisteestä tai verkkokaupasta matkaoikeuksia kortilleen.

Kunta voi ottaa kaikki korttityypit käyttöön tai valita vain ne, jotka parhaiten sopivat tarkoitukseen.

Kortti on täysin turvallinen, koska katoamistapauksessa kortti saadaan mustalle listalle heti, joten löytäjä ei voi väärinkäyttää korttia.

WesTrans Verkkokauppa

WesTrans Verkkokauppa on laajennusoptio, jolla perusjärjestelmään lisätään helppo matkaoikeuksien myyntikanava. Verkkokaupan kautta oppilaat ja muut kuntalaiset voivat ostaa lisää matkaoikeuksia omalle kortilleen.

WesTrans ASP-palvelu

Western Systems Oy tarjoaa WesTrans –järjestelmän käyttöoikeuden kunnalle ASP-palveluratkaisuna. Ohjelmisto ja sen tietokannat sijaitsevat Westernin palvelukeskuksen palvelimilla ja kunnalla on käyttöliittymä sovellukseen internetin välityksellä. Ratkaisu on kunnan kannalta teknisesti helppo, koska Western huolehtii ajoneuvojärjestelmän ja taustajärjestelmän välisistä tietoliikenneyhteyksistä sekä verkkokaupan julkaisemisesta. ASP-palvelussa kunta maksaa kokonaisjärjestelmästä kiinteän kuukausimaksun, joka sisältää käyttöoikeudet, konesalipalvelut ja ylläpito- ja tukipalvelun.

WesTrans Ajoneuvolaitteisto

WesTrans on laitevalmistajista riippumaton ohjelmisto, jossa on avoin rajapinta ajoneuvolaitteistoille. Magneettijuovakortin kyseessä ollen ajoneuvolaitteena käytetään Point –maksupäätettä. Maksupääte suorittaa matkaoikeuskyselyt ja saa keskusjärjestelmältä palautteen asiakkaan oikeudesta matkustaa. Maksupäätteellä voidaan lisäksi vastaanottaa normaalisti korttimaksuja silloin, kun matkustajalle ei ole WesTrans -korttiin perustuvia matkaoikeuksia.