Taloushallinto

Taloushallinto

Reaaliaikaista vaivattomuutta talousohjaukseen

Westernin talous- ja henkilöstöhallinnon sovelluskokonaisuus on korkeasti integroitu työvälineistö niin tilitoimistolle kuin pk-yritykselle. Ohjelmisto hoitaa sekä sisäisen että ulkoisen laskennan moninaiset tarpeet ja hallitsee kaikki sähköisen asioinnin vaatimukset.

Western LASSO Laskentajärjestelmä

LASSO on kattava työkalu talousohjaukseen. Se sisältää mm. kirjanpidon, reskontrat, kustannuslaskennan, projektiseurannan, käyttöomaisuuskirjanpidon, poistolaskennan, tilinpäätöstoimet tasekirjoineen, budjetoinnin ja kattavan raportoinnin. LASSO tuottaa sekä sisäisen että ulkoisen laskennan raportoinnin ja ilmoitukset sähköisesti. Joustava käyttöliittymä mahdollistaa helpon siirtymisen tehtävästä toiseen.

Syntynyt liiketapahtuma on heti jokaisen tarvitsijan käytössä ja mukana saldoissa ilman erillistä päivittämistä.

LASSOn integroitu reskontra ja kirjanpito, automatisoidut tilinpäätöstoimet, rinnakkaiskäyttömahdollisuus internetin yli sekä usean yrityksen käsittelymahdollisuus ja tehokas käyttäjähallinto tekevät siitä myös ihanteellisen tilitoimistojärjestelmän. Sähköinen veroilmoitus ja muut sähköisen ilmoittamisen työkalut vähentävät käsityötä merkittävästi.

Western LIKSA Palkanlaskenta

LIKSA soveltuu kaikille palkanmaksukausille, palkansaajaryhmille ja toimialoille. Tietojen käsittely on joustavaa ja vaivatonta, esimerkiksi työntekijöiden perustietoja ja toistuvia palkkoja on helppo katsella ja ylläpitää. Kun muuttuvat palkkatapahtumat kirjataan vaikkapa päivittäin (tai tuodaan työajanseurannasta sähköisesti), on palkanlaskutilanne jatkuvasti ajan tasalla. Kaikkia palkansaajia ja palkkatilejä voidaan koska katsella näytöllä tai tulostaa Excel-tulosteiksi. Ominaisuuksiin kuuluvat myös TYVI-siirrot viranomaisille. Palkanlaskenta tapahtuu palkkalajiohjatusti. Myös kunta-alan palkkataulukkoja voidaan käyttää.

Western LANKA Pankkiyhteys

LANKA integroituu saumattomasti Western LASSO Laskentajärjestelmän ja Western LIKSA Palkanlaskennan kanssa. LANKA käyttää hyväkseen pankkien tietopalveluja uusinta teknologiaa hyödyntäen. Sovellus tallentaa pankkitapahtumat tietokantaan, kohdistaa suoritukset avoimiin laskuihin, maksaa laskut eräpäiväohjatusti ja mahdollistaa automatisoidun tiliotekirjanpidon. LANKA välittää myös sähköiset myyntilaskut pankkiin ja ostolaskut pankista reskontraan.

Western LATVA Laskutus ja Materiaalihallinto

LATVA on helppo ja nopea laskutusohjelma tai kaiken kattava materiaalihallinnon kokonaisjärjestelmä. Tai jotain siltä väliltä, tarpeitesi mukaan. Jos tavoitteena on saada nopeasti lasku asiakkaalle, sähköisenä tai paerilla, LATVA konfiguroidaan pikalaskutusohjelmaksi. Jos tarvitset varastonvalvontaa ja ostotoimia, laajennetaan perusohjelmaa kattamaan tarpeet. Jos tarvitset monipuolista tuotehallintaa ja tuoterakenteita, nekin löytyvät LATVAsta.

WeeRa Rakennusalan ilmoitusjärjestelmä

WeeRa on Western-käyttäjille suunnattu sovellus, joka integroituu 100%:sti olemassa oleviin sovelluksiin ja tekee siten ilmoitusvelvollisuudesta mahdollisimman vähän käsitöitä vaativan.

Ulkopuoliset urakoitsija- ja työntekijätiedot on mahdollista tuoda WeeRaan Excelillä ja toisaalta WeeRasta saadaan työntekijätiedot Excelillä tai Verottajatietueilla tarvittaessa toimitettua päätoteuttajalle. Ohjelma soveltuu siis kaikille riippumatta siitä, missä ominaisuudessa yritys on yhteiseen työmaahan. Asiointi voisi siis tapahtua vaikkapa kahden WeeRann välillä (ohjelma on sekä päätoteuttajalla että jollakin urakoitsijalla ja molemmat pääsevät ”helpolla”). Kaikkia tietoja voidaan myös tallentaa käsin.WeeRa on sovellus, jota kautta hallinnoidaan työmaita ja suoritetaan sekä urakkailmoitusten että työntekijäilmoitusten muodostaminen. Varsinainen lähetys tapahtuu LANKA –ohjelman kautta, kuten muutkin TYVI-ilmoitukset. WeeRa hakee LASSOsta toimittajia (urakoitsijoiksi) ja ostolaskuja (kk-ilmoittamiseen) sekä LIKSAsta oman firman työntekijöitä (työmaan työntekijöiksi).

WesKu Kunnossapitojärjestelmä

WesKu soveltuu kaikille yrityksille, joilla on kiinteistön tai tuotantolaitoksien kunnossapitoon ja ennakkohuoltoon liittyviä haasteita. WesKu on RFID-tunnisteisiin, älykkäisiin mukana kulkeviin päätelaitteisiin ja kunnossapitorekisteriin perustuva järjestelmä, jolla tulipalojen sammutus voidaan muuttaa suunnitelluksi ennakkohuoltotoiminnaksi. Ennakkohuoltorekisteri huolehtii varaosien oikea-aikaisesta tilaamisesta, mahdollisista ulkopuolisista resursseista ja ennen kaikkea oikein ajoitetuista huoltotoimenpiteistä.

Rikkoontumistapauksessa järjestelmä osaa heti tarkastaa RFID-tunnistamiseen perustuen, ovatko tarvittavat varaosat saatavilla. Samalla huoltohenkilöstö saa käyttöönsä oikeat korjaus- ja huolto-ohjeet.