LIKSA

LIKSA

Western LIKSA Palkanlaskenta

LIKSA soveltuu kaikille palkanmaksukausille, palkansaajaryhmille ja toimialoille. Tietojen käsittely on joustavaa ja vaivatonta, esimerkiksi työntekijöiden perustietoja ja toistuvia palkkoja on helppo katsella ja ylläpitää. Kun muuttuvat palkkatapahtumat kirjataan vaikkapa päivittäin (tai tuodaan työajanseurannasta sähköisesti), on palkanlaskutilanne jatkuvasti ajan tasalla. Kaikkia palkansaajia ja palkkatilejä voidaan koska tahansa katsella näytöllä tai tulostaa Excel-tulosteiksi. Ominaisuuksiin kuuluvat myös TYVI-siirrot viranomaisille. Palkanlaskenta tapahtuu palkkalajiohjatusti.

Palkanlaskenta nykyaikaan

Ohjelmiston ominaisuuksiin kuuluvat myös TYVI – siirrot viranomaisille.
Palkkatapahtumat voidaan tuoda suoraan sähköisesti muista järjestelmistä, esim. tuotannonohjauksen työaikakirjauksista. Ansioerittelyt toimitetaan palkansaajille sähköpostilla, eKirjeenä tai perinteisellä tulosteella.

Kuukausipalkat minuutilleen oikeille kohteille

Henkilöstökulut ovat monen yrityksen merkittävimpiä kulueriä. Etenkin kuukausipalkkojen kohdentaminen oikeille kustannuspaikoille on tuottanut ongelmia perinteisillä välineillä. LIKSA 2100 Palkanlaskentaan on saatavilla laajennus, jonka avulla kuukausipalkat saadaan kohdennettua halutulla tarkkuudella oikeille kustannuspaikoilleen.

Palkanlaskenta

Palkanlaskenta tapahtuu palkkalajiohjatusti. Palkkalajeja voidaan nimetä rajattomasti tarpeen mukaan. Palkkalajeilla määritellään palkkatulo, kulukorvaukset, luontoisedut, palkan lisät, palkan vähennykset, yms., työehtosopimusten, lainsäädännön, verotussäännösten ja muiden laskentaperusteiden mukaisesti.
Kiinteiksi palkkalajeiksi voidaan määritellä kuukausipalkan lisäksi muita jokaisessa palkkakaudessa mukaan tulevia eriä, kuten esim. prosentuaalinen lomakorvaus, ay-maksu, ulosotto (automaattinen laskenta) jne.
Palkanlaskenta voidaan suorittaa joko yksittäiselle henkilölle, osalle palkkaryhmän henkilöitä tai kaikille palkkaryhmän henkilöille yhtä aikaa.

Palkkalaskelmat tuotetaan Word-lomakepohjalle, blankopaperille tai eKirjeeksi. Palkkatilanne on tarkistettavissa näytöllä tai tulosteilla. Palkkalaskelman voi kirjoittaa muuttuneessa tilanteessa myös henkilö kerrallaan tai halutuissa erissä.

Lasketuista palkoista on tulostettavissa mm. palkkatodistus ja palkkakortti. Palkkakortti käsittää henkilön perustiedot halutun ajanjakson palkkakausilta tai kuukausilta ja yhteenlasketut palkkalajikohtaiset summatiedot valitulta ajanjaksolta.

Kiinteille palkkalajeille tai tuntipalkoille on ajettavissa prosentuaalinen, euromääräinen tai niiden yhdistelmällä palkankorotus. KTA voidaan laskea halutulta ajanjaksolta.

Kokonaisjärjestelmä

Henkilöstöhallinnon tarpeita varten kustakin palkansaajasta muodostuu tietovarasto, josta saadaan tietoja merkkipäivistä, koulutus- ja kokemushistoriasta ja sieltä saadaan tulostettua työtodistukset.

LASSO Laskentajärjestelmä ja Lanka eService täydentävät LIKSA Palkanlaskentaa muodostaen yhtenäisen ajantasaisen taloushallinnon kokonaisuuden. LIKSA on aito client/server –ohjelmisto, jota voidaan käyttää yksittäiskoneessa, paikallisverkossa, laajoissa verkkokokonaisuuksissa sekä myös ASP-palvelun välityksellä.

Western LIKSA Palkanlaskenta – Kaikki mitä henkilöstöhallintaan tarvitset!