WeeRa

WeeRa

WeeRa Rakennusalan ilmoitusjärjestelmä

Rakennuttajilla on ollut heinäkuun 2014 alusta alkaen velvollisuus pitää kirjaa työmaalla työskentelevistä ihmisistä sekä työstä maksetuista rahoista kaikista yli 15000 euron arvoisista rakennushankkeista. Veronkiertoa kitkevä käytäntö on jatkoa Verohallinnon toimiin rakennusalan harmaata taloutta vastaan.

WeeRa on Western-käyttäjille suunnattu sovellus, joka integroituu 100%:sti olemassa oleviin sovelluksiin ja tekee siten ilmoitusvelvollisuudesta mahdollisimman vähän käsitöitä vaativan.

WeeRa on sovellus, jota kautta hallinnoidaan työmaita ja suoritetaan sekä urakkailmoitusten että työntekijäilmoitusten muodostaminen. Varsinainen lähetys tapahtuu LANKA –ohjelman kautta, kuten muutkin TYVI-ilmoitukset. WeeRa hakee LASSOsta toimittajia (urakoitsijoiksi) ja ostolaskuja (kk-ilmoittamiseen) sekä LIKSAsta oman firman työntekijöitä (työmaan työntekijöiksi).

Ulkopuoliset urakoitsija- ja työntekijätiedot on mahdollista tuoda WeeRaan Excelillä ja toisaalta WeeRasta saadaan työntekijätiedot Excelillä tai Verottajatietueilla tarvittaessa toimitettua päätoteuttajalle. Ohjelma soveltuu siis kaikille riippumatta siitä, missä ominaisuudessa yritys on yhteiseen työmaahan. Asiointi voisi siis tapahtua vaikkapa kahden WeeRan välillä (ohjelma on sekä päätoteuttajalla että jollakin urakoitsijalla ja molemmat pääsevät ”helpolla”). Kaikkia tietoja voidaan myös tallentaa käsin.

Verottajan tilastojen mukaan suurin ongelma ilmoittamisen alkuvaiheissa on ollut alihankkijoiden ilmoittamien työntekijätietojen virheet. WeeRan interaktiiviset Excel-taulukot, joilla alihankkija työntekijät ilmoittaa päämiehelleen, estävät virheellisten tietojen syöttämisen. Näin säästetään alihankkijan, päämiehen ja verottajan aikaa.