WesKu

WesKu

WesKu Kunnossapitojärjestelmä

WesKu on suunniteltu tuotantolaitosten, kiinteistöjen ja toimistotilojen kunnossapitotoimen ohjaamiseen.

WesKu koostuu taustajärjestelmästä tietokantoineen, hallintasovelluksesta, tuotannon sovelluksesta ja käsipäätesovelluksesta. Hallintasovelluksella ylläpidetään perustietoja (osastot, koneet, varaosat, konekohtaiset ennakkohuollot), hallitaan sesonkikalentereita ja käsitellään huoltotapahtumia. Hallintasovelluksella myös huolehditaan varaosien tilaamisesta ja materiaalien saapumisesta varastoon. Hallintasovellus myös tuottaa raportteja huoltohistoriasta ja antaa hälytyksiä huoltojen tekemiseen.

Tuotannon sovelluksella annetaan huoltopyyntöjä, jotka aiheuttavat hälytyksiä ja toimenpiteitä huoltohenkilökunnalle.

Käsipäätesovelluksella kirjataan huoltotapahtumia. Sovelluskerää tietoa käytetystä huoltoajasta ja kirjaa automaattisesti huollot tietokantaan aikaleimoineen. Sovelluksen avulla voidaan muuttaa huoltotyön statusta (aktiivinen, työn alla, keskeytetty, valmis). Sovelluksella voidaan tallentaa huollon muistioita paikan päällä sekä kirjata varaosakulutus.

WesKun avulla yritys voi siirtyä kunnossapitotoimessa tulipalojen sammutuksista hallittuun ennakkohuoltoon.