Tukkukauppa

Tukkukauppa

Werp eli Western Enterprise Resource Planning on modulaarinen varastohallinnantukkukaupan ja jalostuksen toiminnanohjausjärjestelmä, joka konfiguroidaan yrityksen liiketoiminnan mukaan. Aukoton sisäisen logistiikan hallinta ja seuranta tekee toimittamisesta yksinkertaista ja luotettavaa sekä auttaa pitämään tukun kaikki langat yritysjohdon käsissä.

Toiminnanohjausjärjestelmän tärkein tehtävä on tuottaa yritysjohdolle luotettavaa, ajantasaista ja helposti tulkittavaa tietoa, jonka avulla yrityksen toimintaa ohjataan kaikissa liiketoiminnan vaiheissa. Werp osallistuu yrityksen toimintaan läpi koko liiketoimintaketjun. Tilauksesta tilinpäätökseen.

Werp Tilaustenkäsittely koostuu tehokkaasta ja paljon informaatiota tarjoavasta puhelinmyynnistä sekä sähköisten tilausten vastaanottojärjestelmästä. Sähköisiä tilauksia voi tulla OVT/EDI-kanavasta tai point-to-point –yhteyksistä sekä erilaisista suurkeittiöjärjestelmistä. Kaikki tilaukset, sisääntulokanavasta riippumatta, ohjautuvat toimitettaviksi toimituspäiväohjauksen mukaisesti tai tuotannonohjaukseen tehdastilauksiksi.

Werp Ostot hallinnoi hankintaa ja ostohintojen määrittelyä. Automaattiset ostoehdotukset ja sähköiset ostotilaukset kuuluvat sovelluksen ominaisuuksiin.

Werp OnLine on laaja kokonaisuus, jolla vastaanotetaan saapuvat materiaalit ja muodostetaan eräseurannan ja jäljitettävyyden perusta. Saman kokonaisuuden muilla osilla suoritetaan inventointi, toimituskeräily, varastosiirrot ja raaka-aineiden otto tuotantoon sekä kirjataan valmistuvat tuotteet varastoon. Kaikki nämä toiminnot tapahtuvat langattomalla keräilylaitteistolla, joka on reaaliaikaisessa tietokantayhteydessä kokonaisjärjestelmään. Käytännössä tämä tarkoittaa virheettömiä toimituksia, aukotonta eräseurantaa ja reaaliaikaista varastotilannetta. Luonnollisesti ilman papereita ja toimituskorjailuja.

Werp Laskutus hallitsee kaikki keskusliikkeiden ja suurasiakkaiden vaatimat sähköiset laskutustavat sekä tuottaa verkkolaskuja ja tarvittaessa asiakaskohtaisia paperilaskuja. Laskut siirtyvät ajantasaisesti taloushallinnon reskontraan ja kirjanpitoon.

Werp Raportointi tarjoaa reaaliaikaista informaatiota kaikista toiminnan vaiheista. Raportoinnin avulla tilauskannan kehitys, toimittamisen sujuminen, tuotannon kuormitus ja omakustannushintojen kehitys ovat koko ajan yritysjohdon nähtävillä. Asiakasraportointi ja tuoteraportointi antavat palaute- ja suunnittelutietoa markkinoiden käyttäytymisestä.

Werp Verkkokauppa on verkkokauppojen aatelia, koska se on suoraan yhteydessä toiminnanohjauksen tietokantoihin. Erillisiä verkkokauppatietokantoja ei tarvita, ei myöskään siirtoja verkkokaupan ja taustajärjestelmän välillä. Asiakas saa aina ajantasaisen tiedon saatavuudesta sekä omista asiakaskohtaisista hinnoista. Verkkokauppatilaukset ohjautuvat reaaliaikaisesti tilaustenkäsittelyjärjestelmään odottamaan toimitusta oikeana toimituspäivänä. Verkkokauppa toimii myös taustajärjestelmän kampanjoiden ehdoilla, mutta myös erillisiä verkkokauppakampanjoita voidaan rakentaa helposti. Verkkokauppa voi olla b-to-b -kauppa tai sekä yrityksille että kuluttaja-asiakkaille suunnattu.

Jos hyvä asiakaspalvelu, nopea varaston kierto, luotettava toimittaminen ja pettämätön katelaskenta ovat tavoitteitasi, niin Werp Toiminnanohjaus on oikea työkalusi!